Iš ko susideda kraujo tyrimų kaina?

  • Kraujo paėmimo ir ėminių paruošimo kaštai. Kraujui paimti naudojami aukščiausios kokybės mėgintuvėliai. Paėmęs kraują, laboratorijos darbuotojas turi tinkamai paruošti kraujo ėminį, kurį, atsižvelgiant į tyrimą, reikia centrifuguoti ar kitaip paruošti.
  • Analizatoriai ir kitos priemonės. Tyrimui atlikti naudojami analizatoriai, kuriuos ypač reikia prižiūrėti, jiems reikalingi kontroliniai matavimai, prietaiso kalibracijos. Tyrimui atlikti naudojami reagentai, plovikliai, skiedikliai ir kitos priemonės.
  • Darbo jėgos kaštai. Laboratorijoje dirba profesionalai, užtikrinantys aukščiausią kokybę. Patyrusi slaugytoja kraują paima, laborantas specialistas atlieka, užfiksuoja ir įvertina tyrimo rezultatus.
  • Mėginių saugojimo ir utilizavimo kaštai. Atlikęs kraujo tyrimą, laboratorijos personalas pagal numatytą tvarką saugo pirminį kraujo mėginį iki numatytos utilizavimo datos. Mėginiai yra infekuotos atliekos, todėl jų utilizavimas yra apibrėžtas įstatymų, o tinkamam jų sunaikinimui taip pat reikia papildomų kaštų.
  • Kitos išlaidos. Laboratorija turi ir su kasdienine veikla susijusių išlaidų, tokių kaip patalpų nuoma, aptarnavimas ir kita.